Voor vermissingen in Nederland bel ons noodnummer 
+31-6-53 81 09 83

 

Wat doet D.S.A.R.?

Lid zijn van D.S.A.R. betekent een serieuze taak met de nodige verplichtingen. We verwachten van onze leden volledige bereidheid en toewijding, naast ieders dagelijkse bezigheden.

 

D.S.A.R. is continue bezig om de vaardigheden van de hond, hondengeleider en buddy te waarborgen. Minimaal 2 keer per maand is er een groepstraining. Trainingen vinden plaats op zaterdagen en soms een avondtraining. Er wordt getraind op verschillende locaties en in verschillende disciplines. Op deze manier behouden wij breed inzetbare teams.

 

Sinds oktober 2018 hebben wij een eigen terrein in Roermond, zodat we naast de trainingen op zaterdag ook op een doordeweekse avond genoeg aandacht kunnen besteden aan appél en klein zoekwerk. Voor de leden worden vaardigheden zoals radioverkeer, plaatsbepaling (kaart kompas/gps) en eerste hulp zoveel mogelijk geïntegreerd tijdens de trainingen. De disciplines waar onze honden momenteel in trainen zijn: vlakte en puin. Een aantal honden zijn getraind in het zoeken naar overleden personen. De honden zijn goed inzetbaar op dichtbegroeide terreinen en vervallen gebouwen.

 

 

 

Trainingslocatie: De honden zijn zeer snel bekend met een locatie, dus D.S.A.R. is altijd op zoek naar nieuwe terreinen voor trainingen. Wij proberen een locatie maar 2 a 3 keer per jaar te gebruiken. Frequentie is uiteraard afhankelijk van de grootte en diversiteit van het terrein. Bent u in het bezit van een stuk grond met bos/heide, en/of een leegstaand (sloop) pand en/of een goede puinlocatie en wilt u deze locatie ter beschikking stellen, dan graag contact opnemen met DS.A.R. via mail.

 

Training-slachtoffers: Om de honden goed te kunnen trainen hebben wij 'slachtoffers' nodig. De honden zoeken een mensengeur. Het slachtoffer zit of ligt in een gebied en de hond doorzoekt dit terrein. De hond mag niet gewend raken aan een specifieke geur, dus wij werken graag met veel verschillende slachtoffers. Om de honden zo 'breed'  mogelijk te kunnen inzetten wil D.S.A.R. ook graag trainen met vrouwen, mannen en kinderen met verschillende etnische achtergronden. Een getraind inzetteam is de basis voor D.S.A.R.. Om dit team voor 100% te kunnen inzetten is het van groot belang om een goede uitrusting te hebben. De uitrusting bestaat onder andere uit beschermende kleding, portofoon, rugzak, EHBO materiaal en nog veel meer. D.S.A.R. bestaat uit vrijwilligers en is afhankelijk van giften en sponsoring. Voelt u een maatschappelijke betrokkenheid bij het werk van D.S.A.R. en kunt u een bijdrage leveren financieel en/of in persoon, neem dan contact met ons op via mail of facebook.com/dsardogs